Продажни места

Доколку не сте во можност да резервирате карта онлајн истото можете да го сторите на следниве продажни места:

Бротхерс - Вагабонт Тобако

Локација:
Широк сокак 51 – Битола

 

Димпо Тобако 1

Локација:
Нов пазар – Битола

 

Димпо Тобако 2

Локација:
Грозд – Битола

Димпо Тобако 3

Локација:
Ленски мост – Битола

 

Туристичка агенција S-TRAVEL

Локација:
ул. Моша Пијаде бр.8 Битола
Стара чаршија