Политика за рефундирање

Откако ќе закупите карта преку нашата онлајн продавница, не е можно истата да се врати назад, односно да се рефундираат средствата.

Доколку не присуствувате на натпреварот, а сте купиле карта, истата не е можно да биде рефундирана.