HC Eurofarm Pelister – USAM Nimes Gard

Датум: 19.10.2021 | Време: 20:45 | Локација: сала „Боро Чурлевски“ - Битола

Северна трибина

(позади записничка маса)

Избор на седишта за северна трибина

Јужна трибина

(отспротива со записничка маса)

Избор на седишта за јужна трибина

Со кликнување на една од трибините пристапувате кон делот за избор на седиште. Трибините се шематски поставени во вид на интерактивна мапа на која можете да го изберете и резервирате посакуваното слободно седиште. Имајте во предвид дека по изборот на седиштето системот дозволува истото да биде резервирано (платено) во рок од 10 минути. Доколку во овој период не го комплетирате процесот на плаќање, т.е. резервација избраното седиште автоматски ќе биде избришано од вашата кошничка и ќе биде повторно достапно за избор.